UX dizajn a Lean

Ako sa vyhnúť chybám pri návrhu aplikácií

Zavedením Lean UX do projektu identifikujte hlavné problémy, zamerajte sa na rýchle prototypovanie a testovanie návrhov. Využite spätnú väzbu na iteráciu a zlepšenie návrhu pre úspech v UX dizajne s Lean prístupom​.

4 kroky k Lean UX 

01

Výskum potrieb

Vykonajte analýzu potrieb používateľov a procesov. Identifikujte problémy a príležitosti na zlepšenie za použitia LEAN nástrojov.

02

Vytvorenie VSM mapy

Získané dáta využite na vytvorenie Lean VSM mapy, zobrazujúcej procesy a identifikujúcej neefektívne činnosti.

03

Navrhnutie UX riešení

Zamerajte sa na zlepšenie používateľskej skúsenosti a efektívnosti procesov pomocou navrhnutých UX riešení.

04

Implementácia

Implementujte riešenia do tvorby aplikácie využitím našich služieb, sledujte výsledky a prispôsobujte sa aktuálnym potrebám používateľov .

Bezplatná 30 minútová konzultácia

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Spolupracujeme s

4industry consulting, s.r.o. začína nový začiatok pre váš biznis. Partnerstvo nám umožňuje poskytnúť komplexné služby a ešte lepšie riešenia pre našich zákazníkov.

konzultant

Ing. Matúš Višňanský

16 rokov v oblastiach produktivity, analýzy práce, normovania, ergonómie, navrhovania liniek, optimalizácie layoutov a automatizácie.

konzultant

Ing. Peter Kormanec

17 rokov v produktivite procesov, štíhlej výrobe, kvalite, štatistike, Six Sigma a údržbe výrobných zariadení.

konzultant

Ing. Roman Bače, PhD.

19 rokov v strategickom manažmente, riadení zmien, inováciách a rozvoji ľudí. Skúsenosti z tréningov produktivity a vedenia výrobných / nevýrobných spoločností.

Procesná a UX analýza?

Odkryte svet inovácií a efektivity s nami! Naše skúsené tímy odborníkov sú pripravené preniknúť do hĺbky vašich podnikových procesov, získať detailné pochopenie vašich potrieb a zabezpečiť ich úplné zmapovanie. S nami objavíte nové možnosti, ako zefektívniť vaše operácie.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.